O magnetoterapii

22.04.2018

Na svete neexistuje žiadna forma života, živočíšna alebo rastlinná, bez prítomnosti magnetických polí.
Samotná Zem na ktorej žijeme je veľkým magnetom, ktorý sa otáča okolo svojej osi a vyžaruje biomagnetickú energiu, ktorá ovplyvňuje život nás všetkých.

Príroda nám dodáva výživu na každodenný život. Ak nám chýba, organizmus to hneď ohlási: pocítime smäd, hlad, chlad, teplo...

Dôležitou zložkou nášho života je energia. Bez nej nebije žiadny zvon na poplach. Tento nedostatok, spôsobený porušením magnetických polí sa neprejavuje priamymi malými symptómami, ale poznať ho, až keď sa zmení na bolesť alebo narušenou činnosťou orgánov. Samozrejme, bolesť možno zastaviť, keď sa objaví, ale je veľmi dôležité, aby sa podarilo odstrániť príčiny, ktoré ju spôsobujú a ktoré majú často pôvod v nedostatku energie.

Magnetoterapia:

  • zmierňuje bolesti a zápaly
  • neinvazívna a bezpečná terapia
  • nespôsobuje bolesť
  • pôsobí analgeticky
  • skracuje čas liečenia zlomenín
  • minimum kontraindikácií

Magnetoterapia je založená v plnej miere na vedeckých podkladoch a jej vplyv je možné vopred predpokladať. Zamedzuje vzniku dejov, nepriaznivo pôsobiacich na náš organizmus, zlepšuje zdravie a zohráva výnimočnú úlohu pri udržiavaní nášho dobrého duševného stavu.

Magnetizmus znamená živú energiu, ktorá predstavuje pohon pre životne dôležité pochody v tele.

O liečbe magnetom (magnetoterapii) hovoríme vtedy, keď na organizmus alebo postihnutý orgán tela začneme pôsobiť umelo vytvoreným magnetickým poľom, ktoré prevyšuje zemský magnetizmus.

Na magnetoterapii je najcennejšie to, že nemá vedľajšie negatívne účinky a možno ju kombinovať s ktoroukoľvek inou liečebnou metódou. Magnetoterapia je účinná, bezpečná a neinvazívna terapia.
Magnetoterapia je účinná, pretože magnetické polia s nízkou frekvenciou vzájomne pôsobia na bunky a tým podporujú obnovenie fyziologických podmienok rovnováhy. Pôsobia na bunkové membrány a robia ich vnímavejšími. Toto vedie k obnoveniu správneho potenciálu bunkovej steny, čo je podstatné pre zabezpečenie prívodu živín do vnútra bunky. Na úrovni orgánov a anatomických štruktúr sa takéto pôsobenie prejavuje ako analgéza, zmiernenie zápalov, stimulácia vstrebávania opuchov.
Okrem toho, magnetické polia s nízkou frekvenciou majú zvláštny stimulačný účinok na migráciu iónov vápnika vnútri kostného tkaniva, čo vedie k lepšiemu spevňovaniu kostnej hmoty.

Magnetoterapia využíva vysokú a nízku frekvenciu s duálnym systémom.

  • nízka frekvencia - analgetický účinok
  • vysoká frekvencia - protizápalový účinok

Účinok magnetických polí na organizmy prebieha na úrovni neuro-vegetatívnej regulácie a bunkového metabolizmu. Vieme, že biopolyméry a bunkové membrány sú v podstate miniatúrne batérie, pri ktorých je možné odmerať vydávané napätie. Presnejšie povedané, v zdravých nervových bunkách je nameraný rozdiel potenciálu medzi vnútorným jadrom a vonkajšou membránou rovný 90 milivoltom, v iných bunkách sa toto napätie pohybuje okolo 70 milivoltov. Keď sa tieto miniatúrne batérie nachádzajúce sa v našom tele vybijú, organizmus na to upozorňuje formou bolesti chrbtice, kostí kĺbov, zápalových procesov, rán, ktoré sa nehoja.

Keď tieto bunky ochorejú, kvôli infekcii, alebo poraneniu, alebo z akejkoľvek inej príčiny, strácajú svoju energetickú rezervu, to znamená že sa vybijú, bunka, ktorá by v zdravom stave mala mať napätie 70 milivoltov má ako chorá iba 50 - 55 milivoltov. Ak toto napätie klesne pod 30 milivoltov dochádza k nekróze, to znamená k smrti bunky. Účelom magnetoterapie je nabiť a regenerovať bunky bez vitálnej sily.

Batéria predstavuje dva zemské póly, Severný pól (+) a Južný pól (−). Bunka je ako malá batéria.
Keď sa napätie v bunke vybíja, zdravá sa mení na chorú a následne umiera.

S magnetoterapiou prijíma bunka energiu a nabíja sa presne tak isto, ako je to v prípade pôsobenia prirodzeného magnetického poľa zeme na náš organizmus.