Grenke

Vytvorte si náskok

Financujte nákup najmodernejších technológií pre váš biznis jednoducho a bez šetrenia.

Získajte tie najmodernejšie technológie okamžite. Už nemusíte šetriť. Vlastné zdroje využite pre vaše podnikanie.

Jednoduché a rýchle

 • už od obstarávacej ceny 500 EUR bez DPH
 • poistenie je automaticky súčasťou leasingu
 • posúdenie žiadosti do 5 hodín
 • nákup do 7 000 EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • akontácia štandardne 0 %
 • vrátane leasingu softvéru a služieb
 • konštantné splátky počas celého leasingového obdobia bez ohľadu na vývoj na finančných trhoch

Vytvorte si náskok

Už dnes máte možnosť financovať váš nákup zdravotníckej techniky prostredníctvom leasingu, ktorý vám pomôže odľahčiť váš rozpočet a plánované investície rozložiť na dlhšie obdobie. Využite unikátnu možnosť financovať vaše investície do nových zariadení a celých riešení z cudzích zdrojov a použiť tak vlastné prostriedky na zabezpečenie ďalšieho rozvoja vašej spoločnosti. Pre spoločnosti a podnikateľov, ktorí chcú udržať krok s konkurenciou a špičkovú úroveň technológie, sú investície nevyhnutné, a to najmä vďaka rýchlemu napredovaniu v oblasti technologického rozvoja.

Okamžité výhody

 1. umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov. Šetrí tým vaše likvidné prostriedky, ktoré možno použiť na rozvoj hlavnej podnikateľskej činnosti
 2. vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako úver
 3. úhrady sú pravidelné a konštantné, čo umožňuje zjednodušiť plánovanie finančných rozpočtov na dlhšie obdobie
 4. leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy
 5. zariadenie zarába okamžite a tak isto v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny a samotných splátok
 6. navyše, môžete investovať v oveľa väčšom rozsahu pri nákupe a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu

CLASSIC Leasing

Doba trvania: 6 - 60 mesiacov
Minimálna obstarávacia cena: 500,- EUR bez DPH
Pre koho je určený: Pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania zdravotníckej techniky, potrebujú investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch s cieľom zachovať si náskok pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej techniky. Zákazník, ak aj pôvodne zamýšľal po skončení doby leasingu predmet leasingu vrátiť, môže sa rozhodnúť odkúpiť ho.

Kúpna cena: zostatková trhová hodnota.

Zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých nákladových položkách (t. j. nemusí predmet leasingu daňovo a účtovne odpisovať).

Finančný Leasing

Doba trvania: 30 - 72 mesiacov
Minimálna obstarávacia cena: 500,- EUR bez DPH

Pre koho je určený: Pre podnikateľov, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie do firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku získať do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu.

Kúpna cena: poplatok za prevod vlastníckeho práva 50€

Zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje.